nazaj na uvodno stran            
slovensko | english
   
                         
                 
                           
      kamion    

ZGODOVINA

Podjetje Vabi-SCO d.o.o. se s transportom blaga in spremljajočimi organizacijskimi storitvami ukvarja že vse od leta 1992. Naši največji začetni potenciali so bili sposoben kader, popolnoma nov vozni park ter perspektivne ideje. Vse to je omogočilo zadovoljstvo naših strank ter posledično hitro, a kljub temu preudarno rast podjetja.

VIZIJA

Naša vizija ni več samo rast podjetja, pač pa poglobljeno sodelovanje s samostojnimi podjetniki, torej s subjekti, ki se pojavljajo hkrati kot lastnik in voznik vozila. Omenjeni podjetniki nimajo lastne prometne pisarne, kar pomeni več praznih voženj in posledično manjšo izkoriščenost vozil. Hkrati velja, da imajo do vozila lastniški odnos in da neposredno odgovarjajo za svoje delo, zato nastopajo kot nadpovprečno skrbni gospodarji. V podjetju Vabi-SCO združujemo izrazito gospodarno obnašanje samostojnih podjetnikov s sposobnostmi naših prometnikov, kar za naše stranke pomeni kvalitetno storitev ob ugodni ceni.

PREDNOSTI

  • strokovno izobraženi in izkušeni operativni sodelavci ter izkušeni in uveljavljeni vozniki,
  • kvaliteten vozni park,
  • za mala in srednja podjetja značilna prilagodljivost in fleksibilnost,
  • organiziranje kompletnih nakladov ali dokladov v domačem in mednarodnem prometu, tako v izvozu kot tudi v uvozu,
  • sodelovanje z več kot 150 uveljavljenimi domačimi in tujimi logističnimi podjetji,
  • partnerstvo s Slovenskimi železnicami, kar zagotavlja širši spekter storitev podjetja,
  • izkušnje pri mednarodnih prevozih in domači distribuciji, kar pomeni zagotavljanje kompleksnih in celovitih logističnih storitev,
  • 14 letna tradicija, ki preko zadovoljstva naših strank potrjuje našo kakovost.

VIZITKA PODJETJA

VABI-SCO international z. o. o.
Zaloška 145
112O LJUBLJANA

Registrirano pri: Tem. Sodišce v Ljubljani
Številka vložka: 1/25910/00

Šifra dejavnosti: 60.240

Identifikacijska številka: SI 72804033
Maticna številka: 5879230

E-naslov: vabisco@vabisco-int.si
Internet: www.vabisco.si

   
               
           
     

Vabi-SCO international z.o.o.
prevozi in špedicija
Zaloška cesta 145
SI-1120 Ljubljana
Slovenija

tel.: 00 386 1 837 31 88
fax.: 00 386 1 836 91 35
mail: vabisco@vabisco-int.si

       
           
               
                           

2007 © Vabi-SCO vse pravice pridržane | izdelava MANIS